Sideettevõtja hulgimüügitasandi ligipääs Networks juurdepääsuvõrgule

 • Tagame juurdepääsuvõrgu valmimisel sideettevõtjatele ligipääsu passiivsele lairibataristule Networks juurdepääsupunktis.
 • Avalikustame Networks OÜ kodulehel juurdepääsuvõrgu eeldatava valmimise ajakava asustusüksuste lõikes.
 • Kindlustame juurdepääsuvõimaluse õiglastel ja võrdsetel alustel kõigile sideettevõtjatele samaväärsete liitumistingimuste ja hindadega.

Millist tehnoloogiat Networks kasutab?

 • Rajatav juurdepääsuvõrk on passiivne, mis ühendatakse operaatorite võrguga enamasti läbi splitterite.
 • Toetusmeetme abil rajatud juurdepääsuvõrk ühendatakse vabalt ligipääsetava fiiberoptilise baasvõrguga viisil, mis ei nõua täiendavaid ehitustöid nagu trasside rajamine ja seadustamine (operaator peab tulema signaaliga etteantud baasvõrgu punkti või eritingimustel iseseisvalt Enefiti juurdepääsupunkti).
 • Võrguressurss vabalt ligipääsetavast baasvõrgust juurdepääsuvõrguni on tagatud vähemalt viiele sideettevõtjale

Mis saab pärast liitumist?

Networks ehitab operaatorineutraalse juurdepääsuvõrgu, mille kaudu saavad teenust pakkuda kõik sideoperaatorid. Networks ise teenust ei paku.

Liitumisvõimaluse avanemisel teavitame sellest kõiki vastavas piirkonnas asuvaid lõpptarbijaid.

Enefiti poolt kliendile saadetavas teavituses sisaldub:

 • liitumistähtaeg;
 • liitumise hind;
 • link Networks OÜ kodulehele.

Palju võrguga liitumine maksab?

 • Liitumise hind läbi Networks kulgla avalikult ligipääsetava baasvõrguni on 100 eurot (km-ta) ühe juurdepääsupunkti kohta. Hind sisaldab ühendust baasvõrgu võrgusõlmega ning vajaminevaid splittereid juurdepääsupunktis.
 • Ühendatud lõpptarbija kiurendi tasu sideettevõtjale on 4 eurot kuus.

Kuhu Networks sidekaabli toob?

 • Maakaabli otsa täpne asukoht kooskõlastatakse lõpptarbijaga, arvestades tehnilisi võimalusi ja kliendi soovi. Augu seina saab klient puurida ise, meie poolt tuleb kaasa vastav juhend, kuidas seda teha ning mida silmas pidada.

Kuidas liituda?

 • Projekteeritavatest aladest anname teada sideettevõtjatele.
 • Sideettevõtjad võtavad lõpptarbijaga ise ühendust