Operaatorineutraalne sidevõrk

Meie kiire interneti võrk on avatud kõigile teenusepakkujatele, kuid oma tarbimiskohas saad sobiva teenuseosutaja valida nende hulgast, kellel on antud piirkonnas teenuse osutamise võimekus ja kellega on sõlmitud vastav kokkulepe.

Networks OÜ osales lairiba teine etapp (alates 2020) avalikul konkursil. Toetusmeetmega valmis  rohkem kui 50 aadressiobjekti.

Networks võrgu paiknemine
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1qL8p8B-HNjF60xvsvpQe0CM7mSScW3o&usp=sharing

Täpsemat infot “Lairiba teine etapp” meetme kohta leiab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti koduleheküljelt (15.07.2023)
https://ttja.ee/lairiba-teine-etapp-alates-2020

Sidevõrgu aaderssid leiate koduleheküljelt rubriigist dokumendid.

Networks OÜ sidevõrgus pakuvad teenust: