Aadresside koondtabel Haljala vallas toetus “Lairiba teine etapp (alates 2020)”