Algas liitumine Networks Mile03 juurdepääsuvõrguga

Networks OÜ ehitab 2021. aastal optilisel kaablil põhinevat Networks Mile03 juurdepääsuvõrku neljas (4) külas Lääne-Virumaal, Haljala vallas: Toolse, Vainupea, Käsmu, Võhma.

Optilisel kaablil põhineva juurdepääsuvõrgu rajamist toetatakse väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri määruse nr 53 „Järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamise teise etapi toetusmeetme tingimused ja kord“ alusel eraldatavatest vahenditest.

31. märtsiks jõuab kõigi 2021. aastal liitumisvõimaluse saavate aadressiobjektide e-postkasti teavituskiri, milles teavitatakse liitumisvõimalusest ja sellega seotud olulisematest tingimustest.

Kuivõrd toetusmeetmest saadavate vahendite kasutamine eeldab projekti elluviimist suhteliselt lühikeses ajaraamis, saame liitumisavaldusi vastu võtta kuni 18. aprillini 2021.
Juhul kui elate sihtpiirkonnas ja teavituskiri Teieni ei jõudnud või soovite lihtsalt täiendavat informatsiooni Networks Mile03 juurdepääsuvõrgu osas, leiate rohkem informatsiooni meie kodulehelt.

Liitumislepingu ja tüüptingimused leiad vorgud.ee/dokumendid